Συλλογές Εγγράφων

Εγκύκλιοι και Αποφάσεις

Πλήρης ανανεωμένη λίστα με όλες τις εγκυκλίους που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φεβ 20

ΠΟΛ. 1025 /12-02-2018: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α).

προβολή
Φεβ 16

ΔΔΘΕΚΑ Β 1026110 ΕΞ2018: Κοινοποίηση κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/148 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

προβολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ