Επιστολή Διοικητή ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή προς τους εργαζομένους

Επιστολή Διοικητή ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή προς τους εργαζομένους.