Ανακοινώσεις Κληρώσεων Επιτροπών

23-11-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της μόνιμης ετήσιας Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επί των οδών Καρ. Σερβίας 8 και Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα.

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της μόνιμης ετήσιας Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

______________________________________________________________________________________________________________

31-10-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τις επιτροπές παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης:

α) της αποθήκης της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού στη Μαγουλέζα και

β) του κτιρίου της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών