Δημοπρασίες

Προσοχή!

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:

  1. Τροχοφόρων οχημάτων και
  2. Υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3420 Β' /25-10-2016.

Κατάλογος Μαΐου 2017
Κατάλογος Απριλίου 2017
Κατάλογος Φεβρουαρίου 2017