Στοιχεία Υποβολών Ε1 παρελθόντων ετών

1. Σύγκριση Υποβολών Αρχικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) 2012-2016

se1 previous years

2. Στοιχεία ωριαίων υποβολών.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον συνολικό αριθμό των υποβληθεισών δηλώσεων, των τελευταίων 7 ημερών, ανά ώρα της ημέρας. 

se1 daily stats

3. Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.

se1 stat ekk

4. Πίνακας ημερήσιας κίνησης υποβολών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων πίνακα: 7/10/2016 4:49 πμ

se1 fefp arr