Δελτίο Τύπου 02/10/2017

Ομιλία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Ημερίδα με θέμα: «Μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους και ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος - Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού - Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».