Δελτίο Τύπου 03/10/2018

Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών λόγω συγχωνεύσεων Δ.Ο.Υ.