Δελτίο Τύπου 11/9/2017

Διευκρινίσεις για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές