Δελτίο Τύπου 13/06/2018

Χαιρετισμός του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στο Διεθνές Συνέδριο των Φορολογικών Διοικήσεων της Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη