Δελτίο Τύπου 27/06/2019

Δέσμευση εμπορευματοκιβωτίου με παραποιημένα προϊόντα από το Γ΄Τελωνείο Πειραιά