Δελτίο Τύπου 6/11/2017

Διαγραφή προκαταβολής φόρου μετά από διακοπή εργασιών.