Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα (Ιούλιος 2018)

Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018.

ΣΧΕΤ: Τα αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1095333 ΕΞ 2018/20.6.2018, Δ. ΟΡΓ. Δ 1097011 ΕΞ 2018/25.6.2018 και Δ. ΟΡΓ. Δ 1104027 ΕΞ 2018/6.7.2018 έγγραφα.