Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για την μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet σήμερα Πέμπτη 28.3.2019 μέχρι νεοτέρας