Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet αύριο Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 15:00-17:00 μ.μ. λόγω των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ενιαία αγορά (BREXIT).

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του συστήματος.