Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ICISnet, από σήμερα Παρασκευή 3/9/21 και ώρα 21:00 έως τη Δευτέρα 6/9/21 και ώρα 07:30 π.μ., λόγω εργασιών συντήρησης.

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που τυχόν πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα επεξεργαστούν αμέσως από το ICISnet, αλλά μετά από τις  07:30  τη Δευτέρα 06.09.2021.