Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), δεν θα είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στις εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες /εφαρμογές του ICISnet από Παρασκευή 24/1 16:00 έως Κυριακή 26/1 24:00.
Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του συστήματος.