ΙCISnet ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού

ΙCISnet: Τρίτη 5/9/2023, 10:00 πμ: ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ. Οι συναλλασσόμενοι που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) πρέπει να εγκαταστήσουν το νέο πιστοποιητικό.