Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής.

 

 

1

 

Προθεσμίες

Ο φόρος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», ως ακολούθως:

Ανά μήνα :  

 • 1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 28/02                  
 • 2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 31/03                       
 • 3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 30/04                    
 • 4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 31/05                   
 • 5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 30/06                      
 • 6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/07                    
 • 7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 31/08                   
 • 8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 30/09                   
 • 9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 31/10                 
 • 10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 30/11                 
 • 11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/12                 
 • 12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 31/01 του επόμενου έτους.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις