ΔΕΑΦ Β 1021217 ΕΞ 2018

ΔΕΑΦ Β 1021217 ΕΞ 2018: Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή