ΠΟΛ. 1163 /09-08-2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3-8-2018) «Διατάξεις  για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»