ΠΟΛ. 1169 /09-11-2017

Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ.