Ταμειακές μηχανές

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

  • Δ11 Έντυπο Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πωλητών-dealer 
  • Δ13 Έντυπο Δήλωσης Έναρξης -- Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (εκτός των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων)
  • Δ14 Έντυπο Δήλωσης Έναρξης -- Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1621133  (ώρες 07:30 – 15:00)