Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της Ε.Ε.

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ από άλλες χώρες της Ε.Ε.

Προθεσμίες - Deadlines

Μέχρι τις 30/9 κάθε έτους επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων που αφορούν επιστροφές Φ.Π.Α. του προηγούμενου έτους. Οι τροποποιητικές αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς προθεσμίες.

By the end of September of the current year all initial VAT Refund applications for the previous year must have been submitted.

Συχνές ερωτήσες - απαντήσεις/ FAQs
Utilities