Τεχνικοί φάκελοι γεωγραφικών ενδείξεων αλκοολούχων ποτών

1.  α.Τεχνικός φάκελος για την γεωγραφική ένδειξη "Ούζο"

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για την γεωγραφική ένδειξη Ούζο (Τροποποίηση 22/4/2016)

     γ.Παράρτημα I. Διάγραμμα παραγωγής ούζου

     δ.Παράρτημα II. Άμβυκας απόσταξης

2.  α.Ούζο Μυτιλήνης (Αρχικός)

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Μυτιλήνης (Τροποποίηση 28/4/2016)

3.  α.Ούζο Πλωμαρίου

     β.Ούζο Πλωμαρίου (Τροποποίηση 23/09/2014)

     γ.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Πλωμαρίου  (Τροποποίηση 15/12/2017)

4.  α.Ούζο Καλαμάτας (Αρχικός)

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Καλαμάτας (Τροποποίηση 15/7/2016)

5.  α.Ούζο Θράκης (Αρχικός)   

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Θράκης (Τροποποίηση 29/6/2016)   

      γ.Παράρτημα-Φωτογραφία

6.  α.Ούζο Μακεδονίας 

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Μακεδονίας (Τροποποίηση 7/11/2016)

7.  α.Τεχνικός φάκελος ηδύποτου Τεντούρα (Αρχικός) 

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου Τεντούρα (Τροποποίηση 22/5/2015)

8.  α.Τεχνικός φάκελος ηδύποτου Μαστίχα Χίου (Αρχικός)

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Μαστίχα Χίου (Τροποποίηση 05/06/2015)

9.  α.Τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κουμκουάτ Κέρκυρας (Αρχικός)

     β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κουμκουάτ Κέρκυρας. (Τροποποίηση 10/09/2015)

10. α.Τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κίτρο Νάξου (Αρχικός)

      β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κίτρο Νάξου (Τροποποίηση 10/09/2015)

      γ.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κίτρο Νάξου (Τροποποίηση 24/10/2016)

11. α.Τεχνικός φάκελος τσίπουρου Μακεδονίας (Αρχικός)

      β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο Μακεδονίας (τροποποίηση 2/12/2016)

      γ.παράρτημα-φωτογραφία

12. α.Τεχνικός φάκελος τσικουδιά Κρήτης 

      β.Τροποιημένος τεχνικός φάκελος τσικουδιά Κρήτης (τροποποίηση 30/12/2016)

      γ.παράρτημα Ι-φωτογραφία

      δ.παράρτημα II-φωτογραφία

13. α.Τεχνικός φάκελος τσίπουρου Θεσσαλίας 

      β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο Θεσσαλίας (τροποποίηση 27/01/2017)

      γ.Παράρτημα. Φωτογραφία Άμβυκα Απόσταξης στα Μετέωρα

14. α.Τεχνικός φάκελος τσίπουρου Τυρνάβου 

      β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο Τυρνάβου (τροποποίηση 2/2/2017)

      γ.Παράρτημα. Απόσπασμα από τα Θεσσαλικά Χρονικά.

15. α.Τεχνικός φάκελος τσίπουρου - τσικουδιάς  (Αρχικός)

      β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο-Τσικουδιά (τροποποίηση 2/12/2016)

      γ.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο-Τσικουδιά (τροποποίηση 10/10/2017)

      δ.παράρτημα I-φωτογραφία

      ε.παράρτημα II-φωτογραφία