Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015 σε μορφή PDF.