Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2016

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2016 σε μορφή PDF.