Ως μισθωτοί ή συνταξιούχοι δικαιούστε αφορολόγητο ποσό. Δείτε πώς θα το χτίσετε.

Θα βρείτε τα ποσά που καταβάλατε με ηλεκτρονική πληρωμή  για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μέσω πλαστικού χρήματος ή e-banking, για κάθε υπόχρεο χωριστά  στον πίνακα 7.  «Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή από τον φόρο».  

Ελέγξτε και μεταφέρετε τα ποσά στους σχετικούς κωδικούς της δήλωσης.
 

Μάθετε ότι:

  • Οι ιατρικές δαπάνες πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη  για μείωση φόρου, απλά προστίθενται στις δαπάνες για το χτίσιμο του αφορολόγητου.
  • Αν είστε άνω των 70 ετών, για το τρέχον δηλαδή έτος όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31/12/1949, δικαιούστε το αφορολόγητο ποσό με τη συμπλήρωση του ποσού των δαπανών που πραγματοποιήσατε με μετρητά στον αντίστοιχο κωδικό του πίνακα 7. «Ποσά δαπανών  που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο».