Ανακοινώσεις Κληρώσεων Επιτροπών

24 - 05 - 2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την  αντικατάσταση τακτικού μέλους της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού) που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

______________________________________________________________________________________________________________

03-05-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δύο (2) αναλυτικών συστημάτων υγρής χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας ( LC/MS/MS ) για την Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.

______________________________________________________________________________________________________________

18-04-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση και συγκρότηση  της ετήσιας μόνιμης επιτροπής συντήρησης, επισκευών και δαπανών των πάσης φύσεως κρατικών οχημάτων των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που εδρεύουν εντός Ν. Αττικής , αρμοδιότητας της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

______________________________________________________________________________________________________________

15-03-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ετήσια μόνιμη Επιτροπή παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου της Δ.Ε.Δ.

________________________________

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης διαγωνισμού για Πετρέλαιο Θέρμανσης

______________________________________________________________________________________________________________

09-03-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών.

______________________________________________________________________________________________________________

26-2-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης των συμβάσεων: «1ο έτος Συντήρησης του περιφερειακού εξοπλισμού, του έτοιμου λογισμικού εφαρμογών, των εφαρμογών και της παραγωγικής λειτουργίας του έργου Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.)» και «1ο έτος συντήρησης του έργου Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη»

_____________________________________________

Γνωστοποιήσεις διενέργειας κληρώσεων για τη συγκρότηση ετήσιων μόνιμων επιτροπών.

α) Α.Τ.Δ. Α 1030352 ΕΞ 2018/26.2.2018

β) Α.Τ.Δ. Α 1030354 ΕΞ 2018/26.2.2018

γ) Α.Τ.Δ. Α 1030360 ΕΞ 2018/26.2.2018

______________________________________________________________________________________________________________

7-2-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού υλικού των 500.000 τεμαχίων σφραγίδων για τη σφράγιση των αποθηκευτικών χώρων εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών.

______________________________________________________________________________________________________________

27-12-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την τεχνική εξυπηρέτηση εκατόν σαράντα επτά (147) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Konica Minolta, Xerox, Lanier, Canon, Kyocera, Rex Rotary, Ricoh Aficio, Toshiba, Samsung, HP και Sharp σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2018.

______________________________________________________________________________________________________________

23-11-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της μόνιμης ετήσιας Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επί των οδών Καρ. Σερβίας 8 και Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα.

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της μόνιμης ετήσιας Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

______________________________________________________________________________________________________________

31-10-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τις επιτροπές παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης:

α) της αποθήκης της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού στη Μαγουλέζα και

β) του κτιρίου της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών