Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Η Α.Α.Δ.Ε. φροντίζει συνεχώς να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικοί μηχανισμοί ασφάλειας αφενός για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα της αλλά και να παρέχεται ελεγχόμενη πρόσβαση στους πολίτες στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

-Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών ασφαλείας, δηλαδή:

  • Του λογαριασμού χρήστη (Username) και
  • Του κωδικού πρόσβασης (Password).

-Εφαρμόζονται ποικίλες τεχνικές για την περαιτέρω διασφάλιση των συναλλαγών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Κλείδωμα Λογαριασμού Χρήστη
  • Αυτόματη Αποσύνδεση