Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Η ΑΑΔΕ φροντίζει συνεχώς για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας κατά τη συναλλαγή των πολιτών με τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Για τον σκοπό αυτό:

  • Απαιτείται πάντοτε η χρήση των προσωπικών κωδικών ασφαλείας, δηλαδή του λογαριασμού χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
  • Χρησιμοποιούνται ειδικοί μηχανισμοί για ελεγχόμενη πρόσβαση των πολιτών στα εμπιστευτικά δεδομένα που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ και στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.
  • Εφαρμόζεται κρυπτογράφηση σε κάθε συναλλαγή των πολιτών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της.
  • Εφαρμόζονται ποικίλες τεχνικές για την περαιτέρω διασφάλιση των συναλλαγών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Κλείδωμα Λογαριασμού Χρήστη: Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν 6 (έξι) συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης με την υπηρεσία, ο λογαριασμός του χρήστη «κλειδώνεται» αυτόματα για δέκα λεπτά.
- Αυτόματη Αποσύνδεση: Έχει τεθεί ανώτατο όριο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών («Session Timeout») μετά τη λήξη του οποίου η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα από το σύστημα. Ομοίως, αν κατά τη χρήση του συστήματος δεν εκτελεστεί καμία συναλλαγή μέσα σε διάστημα ολίγων λεπτών, τότε το σύστημα αποσυνδέει αυτόματα τον χρήστη ("Idle Timeout").

Χρήσιμες συμβουλές ασφάλειας
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις