Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ)

Προσοχή!

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:

  1. Τροχοφόρων οχημάτων και
  2. Υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3420 Β' /25-10-2016.

Σχετικές Διατάξεις

Δημοπρασίες (Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις)

Κατάλογος Ιουλίου 2023
Κατάλογος Ιουνίου 2023
Κατάλογος Μαΐου 2023
Κατάλογος Απριλίου 2023
Κατάλογοι προηγούμενων ετών

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τη Διεύθυνσή μας, να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες μας, να αναζητήσετε τις διακηρύξεις- ανακοινώσεις των δημοπρασιών των τροχοφόρων και των πάσης φύσεως υλικών και να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις.