Δημοπρασίες (Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις) 2017

Κατάλογος Δεκεμβρίου 2017

Διακύρηξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. και Φορτηγών για διάλυση (22/12/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. και Φορτηγών για διάλυση (22/12/2017)

Διακήρυξη της δημοπρασίας οχημάτων για Κυκλοφορία (21/12/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων της ΔΔΔΥ (21/12/2017)

Διακήρυξη δημοπρασίας αεροσκάφους και πλωτών της ΔΔΔΥ (18/12/2017).

Ανακοίνωση δημοπρασίας αεροσκάφους και πλωτών της ΔΔΔΥ (18/12/2017).

Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων τελωνείου Κω (19/12/2017).

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων τελωνείου Κω (19/12/2017).

Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων Καλύμνου (14/12/2017)

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων Καλύμνου (14/12/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής της ΔΔΔΥ (11/12/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (11-12-2017)

Ανακοίνωση δημοπρασίας για την ετήσια σύμβαση χαρτιού και υπολογιστών της ΔΔΔΥ (11/12/2017)

Διακήρυξη δημοπρασίας για την ετήσια σύμβαση χαρτιού και υπολογιστών της ΔΔΔΥ (11/12/2017)

 

Κατάλογος Νοεμβρίου 2017

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων ΔΔΔΥ (28/11/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων ΔΔΔΥ (28/11/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Κομοτηνής (15/11/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Κομοτηνής (15/11/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας αεροσκάφους, πλωτών και κινητήρων της ΔΔΔΥ (10/11/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας αεροσκάφους, πλωτών και κινητήρων της ΔΔΔΥ (10/11/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Ρόδου (01/11/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Ρόδου (01/11/2017)

 

Κατάλογος Οκτωβρίου 2017

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων της ΔΔΔΥ (26/10/2017)

Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (20/10/2017)

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (20/10/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Λάρισας (27/10/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Λάρισας (27/10/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Μυτιλήνης (26/10/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Μυτιλήνης (26/10/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων της ΔΔΔΥ (26/10/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (19/10/2017)-Αναβλήθηκε

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων του Α΄Τελωνείου Θεσσαλονίκης (19/10/2017)-Αναβλήθηκε

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων του Τελωνείου Κέρκυρας (12/10/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων του Τελωνείου Κέρκυρας (12/10/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Αθήνας, Μαγουλέζας & Πλωτών Επαρχιών (06/10/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας υλικών (06/10/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας υλικών της Μαγουλέζας (06/10/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας υλικών Αθήνας και Μαγουλέζας και Πλωτών Επαρχείας (06/10/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων της ΔΔΔΥ (05/10/2017).

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων της ΔΔΔΥ (05/10/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας υλικών της ΔΔΔΥ (05/10/2017).

Διακήρυξη Δημοπρασίας υλικών της ΔΔΔΥ (05/10/2017).

 

Κατάλογος Σεμπτεμβρίου 2017

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών (18/09/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών (18/09/2017).

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Πάτρας (12-09-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Πάτρας (12-09-2017)

Διακήρυξη 3901 Β της Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών (5/09/2017).

Διακήρυξη 3901 Α της Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών (5/09/2017).

Ανακοίνωση τηs Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών (5/09/2017).

 

Κατάλογος Αυγούστου 2017

Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Κω (29-08-2017)

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Κω (29-08-2017)

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Ναυπλίου (22-08-2017)

Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Ναυπλίου (22-08-2017)

 

Κατάλογος Ιουλίου 2017

Διόρθωση Διακήρυξης Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Χανίων. (26/07/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Μυτιλήνης (25-07-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων οχημάτων Τελωνείου Χανίων (26-07-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών. (21/07/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών. (21/07/2017).

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών. (14/07/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών. (14/07/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών Χίου(Δ/ΞΗ 3898 Α ) (03/07/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών Χίου(Δ/ΞΗ 3898 Α ) (03/07/2017)

 

Κατάλογος Ιουνίου 2017

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών Μυτιλήνης (Δ/ΞΗ 3897 Α) (29/06/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ για την πώληση πλωτών Μυτιλήνης (Δ/ΞΗ 3897 Α ) (29/06/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Σύρου (26/06/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Σύρου (26/06/2017).

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ. (27/06/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ. (27/06/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Αιγίου (14-06-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Αιγίου (14-06-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Ηρακλείου (13-06-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Ηρακλείου (13-06-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Πάτμου. (02/06/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Πάτμου. (02/06/2017).

 

Κατάλογος Μαΐου 2017

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών της Δ.Δ.ΔΥ. (25/05/2017).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Υλικών της Δ.Δ.ΔΥ. (25/05/2017).

Διακήρυξη οχημάτων της Δ.Δ.ΔΥ. (25/05/2017).

Ανακοίνωση οχημάτων της Δ.Δ.ΔΥ. (25/05/2017).

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Λάρισας (29-05-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Λάρισας (29-05-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ. (23/05/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας πλωτών της Δ.Δ.ΔΥ. (23/05/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Χανίων (16/05/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Χανίων (16/05/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Αργοστολίου (26/05/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Αργοστολίου (26/05/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων της Δ.Δ.ΔΥ. (11/05/2017)

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων Δ.Δ.Δ.Υ (11/05/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης (03/05/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης (03/05/2017)

 

Κατάλογος Απριλίου 2017

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρεθύμνου (27/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρεθύμνου (27/04/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Καλαμάτας. (25/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Καλαμάτας (25/04/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μυτιλήνης (26/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μυτιλήνης (26/04/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Στυλίδας (25/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Στυλίδας (25/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Πάτρας (12/04/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Πάτρας (12/04/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Υλικών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (07/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (07/04/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (03/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (03/04/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (06/04/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (06/04/2017)

 

Κατάλογος Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρόδου (29/3/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρόδου (29/03/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τ.Κ.Ζ. και Διάλυσης Τελωνείου Πάτμου (29/03/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τ.Κ.Ζ. και Διάλυσης Τελωνείου Πάτμου (29/03/2017)

 

Κατάλογος Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών Μαγουλέζας (24/02/2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κω (23/02/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κω (23/02/2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. ΔΔΔΥ (17-2-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. ΔΔΔΥ (17-2-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Σύμβασης διαφόρων άχρηστων υλικών ΔΔΔΥ (17-2-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Σύμβασης διαφόρων άχρηστων υλικών ΔΔΔΥ (17-2-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μύρινας (16-2-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μύρινας (16-2-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Σύρου (13-2-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Σύρου (13-2-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Καλύμνου (9-2-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Καλύμνου (9-2-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Καλαμάτας (6-2-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Καλαμάτας (6-2-2017)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μεσολογγίου (2-2-2017)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μεσολογγίου (2-2-2017)

 

Κατάλογος Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση Δημοπρασίας (19 Ιανουαρίου 2017)