Δημοπρασίες (Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις) 2020

Κατάλογος Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας (05-11-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας (05-11-2020)

 

Κατάλογος Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Σύρου (22-10-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Σύρου (22-10-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Ηρακλείου (19-10-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Ηρακλείου (19-10-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Πάτμου (16-10-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Πάτμου (16-10-2020)

Ανακοίνωση δημοπρασίας τροχοφόρων Α΄Τελωνείου Θεσσαλονίκης ( 15-10-2020 )

Διακήρυξη δημοπρασίας τροχοφόρων Α΄Τελωνείου Θεσσαλονίκης ( 15-10-2020 )

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Κω (15-10-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Κω (15-10-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Δ.Δ.Δ.Υ. Μαγουλέζας (12-10-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δ.Δ.Δ.Υ. Μαγουλέζας (12-10-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών Επαρχίας (09-10-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών Επαρχίας (09-10-2020)

 

Κατάλογος Σεπτεμβρίου 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας πλωτών επαρχίας χωρικής αρμοδιότητας Πατρών (18-09-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας πλωτών επαρχίας χωρικής αρμοδιότητας Πατρών (18-09-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας - Ο.Τ.Κ.Ζ. και Φορτηγών Διάλυσης (17-09-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας - Ο.Τ.Κ.Ζ. και Φορτηγών Διάλυσης (17-09-2020)

Ανακοίνωση αναβολής επ΄αόριστον Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 4501/21-7-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρόδου (10-09-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρόδου (10-09-2020)

 

Κατάλογος Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (06-08-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (06-08-2020)

 

Κατάλογος Ιουλίου 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Α' Τελωνείου εισαγωγών Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (30-07-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Τελωνείου Θεσσαλονίκης (30-07-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κομοτηνής (29-07-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κομοτηνής (29-07-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Αργοστολίου (23-07-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Αργοστολίου (23-07-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (14-07-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (14-07-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (14-07-2020) - (Επισυναπτόμενοι Πίνακες)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τροχοφόρων Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης (08-07-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τροχοφόρων Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης (08-07-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (03-07-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (03-07-2020)

 

Κατάλογος Ιουνίου 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκποίησης πινακίδων ΔΟΥ Σάμου (30-06-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. και για διάλυση Τελωνείου Ιωαννίνων (26-06-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. και για διάλυση Τελωνείου Ιωαννίνων (26-06-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Κέρκυρας (24-06-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Κέρκυρας (24-06-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας Ο.Τ.Κ.Ζ. (16-06-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας Ο.Τ.Κ.Ζ. (16-06-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας ΔΔΔΥ (12-06-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας ΔΔΔΥ (12-06-2020)

 

Κατάλογος Μαρτίου 2020

Αναβολή Δημοπρασίας Τελωνείου Ιωαννίνων (18-03-2020)

Αναβολή Δημοπρασίας στα πλαίσια προληπτικών μέτρων (13-03-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ιωαννίνων (18-03-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ιωαννίνων (18-03-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Μεσολογγίου (05-03-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (13-03-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (13-03-2020)

Ανακήρυξη Δημοπρασίας ΔΔΔΥ (12-03-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας ΔΔΔΥ (12-03-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Αργοστολίου (12-03-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Αργοστολίου (12-03-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Μεσολογγίου (05-03-2020)

 

Κατάλογος Φεβρουαρίου 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου (24-02-2020)

Περίληψη Διακήρυξης περί εκποίησης πετρ/δων εμπορευμάτων του Δ΄Τελωνείου Πειραιά (27-02-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Δ.Δ.Δ.Υ. (21-02-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δ.Δ.Δ.Υ. (21-02-2020)

Απόφαση εξαίρεσης οχήματος από δημοπρασία - Σχετ: Διακήρυξη Δημοπρασίας (αριθ. 2369/27-01-20) Τελωνείου Πατρών (13-02-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ηρακλείου (20-02-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ηρακλείου (20-02-2020)

Ανακοίνωση και Διακήρυξη του Τελωνείου Λέρου (19-02-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Αποθήκης Μαγουλέζας (14-02-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Αποθήκης Μαγουλέζας (14-02-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Χανίων (11-02-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Χανίων (11-02-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (13-02-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (13-02-2020)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (05-02-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (05-02-2020)

 

Κατάλογος Ιανουαρίου 2020

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (30-01-2020)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (30-01-2020)