Κάρτα αποδείξεων

καρτα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τη μερίδα των αποδείξεών σας με τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων, από 03/10/2011 έως 31/12/2017.

Σύνδεσμοι

Πιστοποιημένοι χρήστες TAXISnet

ΜΗ πιστοποιημένοι χρήστες TAXISnet