Παλαιότερες προθεσμίες myΘέρμανση

  • 9η Δεκεμβρίου 2022, για υποβολή αίτησης
  • 15η Ιουλίου 2022, για καταχώρηση των παραστατικών κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.
  • 31η Μαΐου 2022, ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται  δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.10.2021 έως 31.3.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022.
  • 15η Απριλίου 2022, για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης) η καταβολή του επιδόματος  γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών.
  • 15.02.2022, για υποβολή αίτησης.