Υγρά μπαταριών

Όροι που πρέπει να πληροί το  νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και την αναπλήρωση του ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών μολύβδου (μπαταρίες αυτοκινήτων)