Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιαν 23

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου

Ιαν 21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Τελωνείων Α΄ τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιαν 15

Διακήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη ΔΟΥ Κιλκίς

Ιαν 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιαν 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Ιαν 14

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες των Τελωνείων Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολης, Κήπων, Ορεστιάδας και Καστανεών) της Α.Α.Δ.Ε. [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ] και [CPV: 09132100-4 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ] και [CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ] - Αριθ. Πρωτ.:398

Ιαν 10

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιαν 10

Α΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Ζ΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης.

Ιαν 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.  239301000, ΑΦΜ 094004293), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 86 ΕΠ. ΤΟΥ Μ. 4307/2014)

Ιαν 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή ενιαίων υπηρεσιών συντήρησης για τα συναφή Πληροφοριακά Συστήματα «Μηνιαία Κατάσταση Πελατών, Προμηθευτών και συναλλαγών – ΜΥΦ» και Vat Cash Accounting, για τις ανάγκες  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Δεκ 28

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σφραγιδοκαλύκων, αναγκαίων για τον έλεγχο αποσταγματοποιείων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δεκ 28

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δεκ 28

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων και εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Δεκ 27

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επισκευής καρεκλών για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Δεκ 24
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των εφαρμογών του λογιστηρίου του ΕTΕΠΠΑΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.