Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιουλ 19

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών αναφορικά με τον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση των στοιχείων του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας ««SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ Εκκοκκιστήρια Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική Και Εμπορική Εταιρεία»

Ιουλ 18

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση χαμηλών αυτοφερόμενων χωρισμάτων αλουμινίου.

Ιουλ 17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αρχικού γενικού καθαρισμού της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Ιουλ 10

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Ιουλ 06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Ιουλ 04

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής.

Ιουλ 04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Φορολογικών Περιφερειών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ιουν 22

Παράταση Προθεσμίας σχετικά με την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε πίνακα εξειδικευμένων μη μόνιμων εκπαιδευτών στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία(ΔΔΑΔ Β 1081624 ΕΞ 2018/25-5-2018).

Ιουν 21

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για προϊόντα καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών της ΑΑΔΕ.

Ιουν 21

Προκήρυξη διαγωνισμού της Τελωνειακής Περιφέρειας ΠΑΤΡΩΝ "περί εκτελωνιστών", του ΄Αρθρου 5 του Ν. 718/77.

Ιουν 19

Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων)

Ιουν 18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια επτά (7) αδειών χρήσης Office Home & Business 2016 και δύο (2) αδειών χρήσης Office Professional 2016 για τις ανάγκες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.

Ιουν 14

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ. (Διακήρυξη και Προκήρυξη)

Ιουν 14

Πρόσκληση Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ιουν 13

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) βιντεοπροβολέων και πέντε (5) οθονών προβολής, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.