Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σεπ 25

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επέκταση - αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας - συναγερμού, την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης με σύστημα καμερών, την υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμού με Κέντρο Λήψεων Σημάτων, την συνδρομή του συστήματος συναγερμού προς το κέντρο λήψης σημάτων και την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων συναγερμού – καμερών - πυρανίχνευσης.

 

Σεπ 25

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων καυσίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Σεπ 25

Πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Σεπ 24

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ.  Ναυπλίου.

Σεπ 24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ.)

Σεπ 21

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης για την στέγαση της ΔΟΥ Τρικάλων.

Σεπ 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων συλλογής καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων

Σεπ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) κάμερας για βιντεοσκόπηση , ενός (1) τριπόδου στήριξης της κάμερας και ενός (1) ειδικού μικροφώνου για τις ανάγκες της Δ/νσης Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ καθώς και μίας (1) βιντεοκάμερας, ενός (1) μπουμ ήχου, ενός (1) φορητού εγγραφέα ήχου και ενός (1) τριπόδου στήριξης της βιντεοκάμερας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ.

Σεπ 12

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών κοπής-ραφής υπηρεσιακών στολών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. (Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ , Τελωνείο Αερ/να «Ελ.Βενιζέλος)

Σεπ 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Σεπ 04

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επέκταση - αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας - συναγερμού, την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης με σύστημα καμερών, την υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμού με Κέντρο Λήψεων Σημάτων, την συνδρομή του συστήματος συναγερμού προς το κέντρο λήψης σημάτων και την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων συναγερμού – καμερών - πυρανίχνευσης. (Τελωνείο Ξάνθης)

Σεπ 03

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Σεπ 03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Διευθύνσεων Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Σεπ 03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σεπ 03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».