Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Νοε 16

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη της ανάγκης επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε. για το οικονομικό έτος 2019.

Νοε 16

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Z΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης.

Νοε 16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) της Α.Α.Δ.Ε.

Νοε 16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.

Νοε 15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Τμήματος Ε΄- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της Διεύθυνσης Ελέγχων

Νοε 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Εξοπλισμού Πληροφορικής-ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4»

Νοε 09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ετησίων αδειών προγράμματος υπολογισμού αντικειμενικών αξιών

Νοε 07

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών τοποθέτησης διαφόρων σιδηροκατασκευών στα κτίρια του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Νοε 06

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015 του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Κ.Ε.Φ.) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Νοε 05

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Νοε 02

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Τελωνείου Πατρών [CPV: 79713000-5 : Υπηρεσίες Φύλαξης]»  (Αρ. Πρωτ. 27867)

Νοε 01

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Οικονομικούς Φορείς για παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς οχημάτων, επιβατικών και μοτ/των, από τις Υπηρεσίες της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Δ.Υ. (εντός και εκτός Νομού Αττικής) στην αποθήκη Μαγουλέζας Άνω Λιοσίων για το έτος 2019.

Οκτ 26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων σε α) έντυπη και β) έντυπη και ψηφιακή μορφή για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οκτ 25

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Οικονομικούς Φορείς για παροχή υπηρεσιών:Μετακίνησης οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019

Οκτ 24

2η Πρόσκληση επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών