2η Επαναληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

2η  Επαναληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και από ώρα 11:00 έως 11:30 στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας (Β.Χάλη 9, Ναύπλιο) για την εύρεση νέου κτιρίου στέγασης της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου.