30/002/000/7914/2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των εφαρμογών του λογιστηρίου του ΕTΕΠΠΑΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.