30/002/000/7953/2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σφραγιδοκαλύκων, αναγκαίων για τον έλεγχο αποσταγματοποιείων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης