Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προτάσεις/ παρατηρήσεις σας επί του Σχεδίου Διακήρυξης στο email: aadeprocurement@aade.gr

Περίοδος Διαβούλευσης
ΑΠΟ
ΕΩΣ