Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής.