Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες των Τελωνείων Ν. Έβρου της Α.Α.Δ.Ε.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες των Τελωνείων Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολης, Κήπων, Ορεστιάδας και Καστανεών) της Α.Α.Δ.Ε. [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ] και [CPV: 09132100-4 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ] και [CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ]