Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Τελωνείου Πατρών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Τελωνείου Πατρών [CPV: 79713000-5 : Υπηρεσίες Φύλαξης]»  (Αρ. Πρωτ. 27867)