Διακύρηξη Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

Α΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Ζ΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης.