Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1014091 ΕΞ 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.