Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1132011 ΕΞ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια 10 διπλωμάτων οδήγησης πέμπτης κατηγορίας για τα αυτοκινούμενα X/Rays των Τελωνείων Γ’ Πειραιά, Α΄Θεσ/κης, Κήπων, Κακαβιάς και Σερρών (δεν περιλαμβάνονται οι τιμές των σχετικών παράβολων)