Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1190719 ΕΞ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών σε α) έντυπη και β) ψηφιακή και έντυπη μορφή για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.