Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε.Α. 1001112 ΕΞ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή ενιαίων υπηρεσιών συντήρησης για τα συναφή Πληροφοριακά Συστήματα «Μηνιαία Κατάσταση Πελατών, Προμηθευτών και συναλλαγών – ΜΥΦ» και Vat Cash Accounting, για τις ανάγκες  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων