Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Α.Δ.Ε Α 1176810

Πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  για την ανάθεση  υπηρεσιών έκτακτης συντήρησης, ανανέωσης  της άδειας  λειτουργίας  από εξουσιοδοτημένο φορέα πιστοποίησης  καθώς και τακτικής  συντήρησης και επισκευής για ένα έτος,  των  τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 στην Ηλιούπολη.