Πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ υπό ειδική διαχείριση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.  239301000, ΑΦΜ 094004293), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 86 ΕΠ. ΤΟΥ Μ. 4307/2014)